Wat energie (niet) is

Energie is een meetbare eigenschap van een bepaald object dat kan worden overgedragen op een ander object om het bijvoorbeeld in beweging te krijgen, of het op te warmen. Het is een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid (potentiële) arbeid die een object kan uitvoeren uitdrukt. Energie is dus geen op zichzelf bestaand iets dat door een ruimte dwarrelt. Toch klampen veel mensen zich vast aan alternatieve definities van energie, alsof het een mysterieuze, magische kracht zou zijn. Dat er geen enkel bewijs is voor het bestaan van zulke krachten, neemt niet weg dat sommigen beweren zeer bijzondere dingen met energie kunnen doen.

Kosmische helende energie

Zo kwam ik na een wandelingetje met Google terecht bij de energetische geneeskunde. Beoefenaars van deze wonderlijke wijze van genezing zijn, en ik citeer: ‘een kanaal voor kosmische helende energieën.’ Volgens deze groep mensen waaien er allerlei energieën door onze Melkweg die je van je jeukende eczeem af kunnen helpen.

Ik neem aan dat deze stralen met energie dan ook met regelmaat richting aarde wapperen, maar dan heb je er natuurlijk nog niets aan – iemand moet die kosmische helende toverstralen opvangen en middels handoplegging doorgeven aan de patiënt.

Gelukkig kun je dit foefje leren aan de heuse Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen. Mijn vermoeden dat er jaren aan taaie natuurkunde moet worden doorgewerkt voordat je weet hoe je energie uit de kosmos kunt opsnuiven bleek onjuist. Ik lees op de site:

Tijdens de module […] leert de behandelaar via de methode Multi Dimensionale Kinesiologie (MDK) om de Hartsverbinding van de cliënt met zijn Oorspronkelijk Wezen te versterken of te herstellen in samenwerking met de vijf elementen. […] Het Oorspronkelijk wezen kan door het gebruik van Meridiaan Trillingen bepalen met welke Mal (blauwdruk) de cliënt in de Matrix van onze Aarde geboren is. Deze mal belemmert de werkelijke genezing en is de Wezenlijke oorzaak achter de klachten.

Inpluggen op afstand

Maar dat is nog niet alles. Energie kent geen afstand en geen tijd, zo legt energieleverancier Mark de Gast op zijn website uit. Daarom kun je iemand ook op afstand behandelen. Daar waar ik nog ouderwets op de fiets naar de huisarts moet om dat hoestje eens te laten onderzoeken, heeft Mark slechts een pasfoto van je nodig.

Terwijl jij op het strand van Bali ligt, plugt Mark op je in en weet hij de kosmische energieën (zelfs zonder handoplegging) in één keer naar jou door te sturen.

Ook op de website van energiepraktijk Naturo kunnen we lezen dat de behandelaar op afstand de kosmische krachten kan beteugelen en versturen. Onhandig is wel dat je bij deze bovennatuurlijke wonderdokter enkel contant kunt betalen – lastig als je net op het strand ligt. Ik zal intens naar mijn honderd euro kijken en de betaling via kosmische weg naar haar ING-rekening sturen.