Verliefdheid in de scanner

Dat je aan iemands gedrag kunt zien of hij of zij verliefd is, is bekend. Maar kun je het ook afleiden uit de hersenactiviteit van een persoon die vlinders in zijn buik heeft? Amerikaanse hersenwetenschappers bestudeerden de hersenen van honderd studenten en kwamen tot de conclusie dat er inderdaad verschillen zijn tussen verliefde en niet verliefde breinen.

Ach, verliefd zijn. Vlinders in je buik, de hele dag maar aan die ene persoon kunnen denken. Vergelijk dat eens met het gevoel dat je hebt als een relatie net voorbij is. Het feit dat er zo’n groot contrast is tussen deze twee situaties, geeft aan dat er waarschijnlijk ook duidelijk verschillende dingen gebeuren in je hersenen. Eerder fMRI-onderzoek heeft al duidelijk laten zien dat gebieden die betrokken zijn bij beloning en motivatie sterk actief worden als mensen naar foto’s van hun partner kijken. Maar hoe zit het bij het brein in rust? Kun je daaraan zien of iemand verliefd is of niet?

Verliefd of niet

In totaal namen honderd studenten deel aan deze studie. Hen werd vooraf gevraagd of ze op dit moment verliefd waren, net uit een relatie kwamen, of al een poosje single waren. Aan de hand van deze gegevens konden drie groepen van respectievelijk 34, 34 en 32 studenten worden gevormd.

Vervolgens werden al deze deelnemers in de scanner gelegd, waar ze een zeer eenvoudige taak kregen: niets doen. Hierdoor zijn de onderzoekers in staat de bezigheden van de hersenen in rust te meten, en te kijken of er in deze staat ook verschillen tussen de groepen te zien zijn.

Verliefdheid in het brein

Uit de metingen bleek dat de activiteit in een gebied genaamd de anterieure cingulate cortex (ACC) hoger is bij de verliefde studenten dan bij de andere twee groepen. Sterker nog, hoe langer iemand verliefd was, hoe hoger de activiteit in dit gebiedje bleek te zijn. Daar staat tegenover dat de ACC in rust juist minder actief blijkt naar mate iemand langer uit een relatie is.

Naast de activiteit in de ACC bleken vergelijkbare zaken aan de hand te zijn in de samenwerking tussen een netwerk van hersengebieden. Een netwerk dat betrokken is bij beloning en emotieregulatie bleek sterker met elkaar samen te werken in de verliefde groep, vergeleken met de andere groepen. Een ander netwerk dat bekend staat om zijn betrokkenheid bij sociaal gedrag liet een vergelijkbaar patroon zien.

Verliefdheid aflezen aan hersenscan?

Deze resultaten laten zien dat het mogelijk is om op groepsniveau verschillen te laten zien tussen een mensen die verliefd zijn en mensen die dat niet (meer) zijn. Toch wil dat nog niet zeggen dat je op basis van dit onderzoek je crush in een scanner kunt schuiven om te zien of ze verliefd op je is. Ieder brein is uniek, en je zult dus altijd afhankelijk zijn van vergelijkingen met andere hersentjes. Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op de vraag of je met complexe analysemethoden tóch op individueel niveau kunt voorspellen of hij of zij verliefd is. Tot die tijd zul je je toch maar moeten baseren op iemands Facebook-status.

Dit onderzoek werd deze week gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience.

Dit artikel werd ook gepubliceerd op Brainmatters.nl