Alle berichten van Job van den Hurk

Een vaas met M&M’s en een rechtszaak

Denken is moeilijk. Ons brein is simpelweg niet gemaakt om altijd logisch te redeneren. Ook mijn brein niet. Toegegeven, onze hersenen zijn in staat om heel wat knap denkwerk te verrichten. Maar zodra emotie of intuïtie in het spel komt, winnen zij het nog wel eens van logica.  Daar hoeven we niet vervelend om te doen, zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Helaas kent ons brein nog een eigenschap: we overschatten de betrouwbaarheid van ons denkvermogen systematisch. En zo komt het regelmatig voor dat we fouten maken in ons denken, terwijl we ervan overtuigd zijn dat we de waarheid voor ogen hebben. Ik doe dat ook. En je vrienden, familie, bankdirecteuren, artsen, rechters, geestelijken en politici ook. En dat leidt op haar beurt onvermijdelijk tot ingrijpende besluiten die gebaseerd worden op verkeerde aannames, onderbuikgevoelens en emoties, in plaats van op hoe zaken écht in elkaar zitten. Daarom lijkt het mij een nobel streven om met zijn allen een beetje meer bewust te worden van denkfouten die we allemaal gemakkelijk maken. Dat we openstaan voor de mogelijkheid dat die sterke overtuiging die we hebben misschien wel eens onjuist kan zijn. Daar worden we allemaal misschien een beetje gelukkiger van. Hoe bereik je dat? Door een klein beetje te leren hoe ons denken werkt, in plaats van ons te focussen op wat we denken.

Vandaag: een vaas met M&M’s en een rechtszaak

Lees verder Een vaas met M&M’s en een rechtszaak

Een netwerk dat leeft

Al ruim tien jaar wordt er in Lausanne (Zwitserland) hard gewerkt aan het Blue Brain Project, een ambitieus plan om het hele menselijke brein in kaart te brengen. Eén van de tussentijdse doelstellingen van dit project is om ‘klein’ te beginnen: het digitaal reconstrueren van een stukje van een rattenbrein. De eerste resultaten zijn afgelopen week gepubliceerd in het tijdschrift Cell, en laten zien dat het digitale stukje brein zich gedraagt als een écht plakje hersenen. Hoe het modelleren van piepkleine cellen kan leiden tot een netwerk dat ‘leeft’.

Lees verder Een netwerk dat leeft

Vroege ophoping van Alzheimereiwit bij gezonde mensen

De ziekte van Alzheimer gaat gepaard met een ophoping van schadelijke eiwitten in de hersenen. Een groep hersenwetenschappers heeft in een grootschalige studie ontdekt dat deze giftige plaques al twintig tot dertig jaar voordat de dementiesymptomen optreden aanwezig kunnen zijn. Daarnaast bleek dat bij ongeveer tien procent van gezonde vijftigjarigen al eiwitophoping geconstateerd kan worden.

Lees verder Vroege ophoping van Alzheimereiwit bij gezonde mensen

Neusspray tegen de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ongeneeslijke neurologische aandoening die met name de motoriek van patiënten aantast. Een van de belangrijkste problemen bij de aanpak van deze ziekte is het feit dat medicatie door de bloed-brein-barrière wordt tegengehouden. Onderzoekers hebben nu deze blokkade weten te omzeilen, door medicatie te verpakken in eiwitbolletjes. Dit biedt nieuwe perspectieven in de behandeling van veel aandoeningen.

Lees verder Neusspray tegen de ziekte van Parkinson